Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till Årsmöte

04 OKT 2017 16:17
Vallentuna Basket kallar härmed till årsmöte, onsdagen den 18 oktober 2017 i Byängshallen, med start kl. 19.00.
 • Uppdaterad: 04 OKT 2017 16:17

Ordinarie årsmöte i Vallentuna Basket.

Datum: 2017-10-18, kl 19.00

Plats: Byängshallen

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt fungera som rösträknare.
 1. Fråga om mötet har utlysts på stadgeenligt sätt.
 1. Fastställande av dagordningen.
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  2. Styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 1. Fastställande av medlemsavgifter för nästa verksamhetsår.
 1. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
 2. Ändring av stadgar avseende styrelsens sammansättning
 3. Val av
  1. föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år;
  2. två ledamöter för en tid av ett år
  3. två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år

2. Övriga frågor.

13. Mötet avslutas.

Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget, ekonomisk sammanställning, revisors berättelse samt eventuella övriga dokument kommer att finnas tillgängliga på Täby Baskets kansli senast en vecka innan årsmötet. 

Skribent: Kansliet

Följ oss på Facebook.

Postadress:
Vallentuna BBK - Basket
Täby Basket, Box 80
18321 Täby

Kontakt:
Tel: 087588765
E-post: This is a mailto link

Se all info